Kryminał i Sensacja
 
Obyczajowe
 
Fantastyka
 
Dziecięce
 
Publicystyka i Biografie
 
Rozwój osobisty i wiedza
 
Thriller
 
Powieść Historyczna
 
AlfabetycznieWięcej kategorii

Regulamin

Regulamin sklepu Audiobook.pl

Składający zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania poniższego Regulaminu.

Ostatnia zmiana Regulaminu: 2018- 05-25


Spis treści:

Rozdział 1: Paragrafy wspólne
Rozdział 2: Zakupy w STREFIE PŁYT
Rozdział 3: Zakupy w STREFIE PLIKÓW
Rozdział 4: Polityka Prywatności
Rozdział 5: Zakupy w strefie BIBLIOTEK


Rozdział 1: Paragrafy wspólne

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Księgarnia Internetowa Audiobook.pl (zwana dalej Serwisem) jest prowadzona przez firmę: Audiobook.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Okulickiego 7/9 , NIP 5862203838.

1.2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej przez Audiobook.pl Sp. z o. o. (zwana dalej Operatorem)  z Zamawiającym dokonującym  zakupu  Produktu.

1.3. Przez Produkt rozumie się audiobooki w wersji płyt audio, jak i w postaci plików elektronicznych (pliki mp3).

1.4. Wypełniając dowolny formularz w Serwisie Audiobook.pl, Zamawiający oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Zamawiający odpowiada za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika, otrzymanych linków oraz innych podawanych w Serwisie oraz uzyskanych w wyniku działania z Serwisem danych. Operator nie odpowiada za udostępnienie przez Zamawiającego tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

2. DANE OSOBOWE

2.1. Administratorem danych osobowych jest Audiobook.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Okulickiego 7/9.

2.2. Audiobook.pl przetwarza dane osobowe Zamawiającego w następujących celach:

wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwane „RODO”).

obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Audiobook.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym m. in. historii zamówień Zamawiającego, komunikacji z Audiobook.pl oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń.

w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Audiobook.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju.

marketingowych i promocyjnych. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Audiobook.pl (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się tylko po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną. Podczas akcji promocyjnych i reklamowych dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

2.3. Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

2.4.W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Audiobook.pl, podmioty te mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Zamawiającego, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi, kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni, np. call center świadczące obsługę klienta.

2.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane Zamawiającego będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

2.6. Uprawnienia Zamawiającego

- Zamawiającemu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane Zamawiającego przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Audiobook.pl.

3. PŁATNOŚCI

3.1. Serwis oferuje Zamawiającym następujące formy płatności:


PRZEDPŁATA:

- szybkim przelewem za pośrednictwem kanałów udostępnionych przez PayU

- przelew na konto bankowe wskazane w trakcie realizacji zamówienia. Przy wyborze tej opcji koniecznie prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres audiobook@audiobook.pl (co przyśpiesza weryfikację płatności).

PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM (dotyczy wyłącznie produktów fizycznych) - płatność przy odbiorze przesyłki.

3.2. Wszystkie ceny na stronach Serwisu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.3. Ceną wiążącą jest cena podana przy Produkcie w chwili składania zamówienia przez Zamawiającego.

3.4. Serwis w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Serwisu oraz do zmiany kosztów przesyłki - co uwarunkowane być może sezonowymi promocjami, wyprzedażami  lub zmianą kosztów usług świadczonych przez dostawców. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny Produktów w zamówieniach które zostały złożone przed datą wejścia w życie tych zmian.

UWAGA! Jeśli po wysłaniu zamówienia Zamawiający chciałby zmienić wybraną w nim formę płatności, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta pod tel. 781 776 894  lub mailowy (audiobook@audiobook.pl)

4. UŻYTKOWNICY ZAGRANICZNI

4.1. Serwis jest własnością Operatora, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownicy mający dostęp do Serwisu z terytorium nie będącym w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzystają z Serwisu.

4.2. Dla przesyłek zagranicznych nie ma możliwości zapłaty przy odbiorze przesyłki (dotyczy przesyłek fizycznych).

4.3. Przesyłki zagraniczne wysyłane są wyłącznie drogą pocztową - listem zwykłym. Czas dostawy waha się od kilku dni do kilku tygodni.

5. TRYB MIESZANY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

5.1. Księgarnia NIE umożliwia składanie zamówień w trybie mieszanym, czyli obejmujących zarówno produkty fizyczne jak i elektroniczne. Sklep podzielono na dwie strefy – strefę PŁYT (Produktów fizycznych) i strefę PLIKÓW (Produktów elektronicznych). Płatności za zamówione płyty i pobrane pliki dokonuje się osobno.

5.2. Zamawiający składa jedno zamówienie (obejmujące jeden lub więcej Produktów) w wybranej strefie i dokonuje jednej płatności za całe zamówienie. Dostawa dla STREFY PŁYT następuje za pomocą wybranego operatora przesyłek (poczta lub kurier), dostawa dla STREFY PLIKÓW realizowana jest poprzez udostępnienie linków do pobrania Produktów.

5.3. Poszczególne rozdziały Regulaminu mają zastosowanie dla Produktów opisanych w odpowiadających im Rozdziałach - oddzielnie Produkty fizyczne ( STREFA PŁYT), oddzielnie Produkty elektroniczne (STREFA PLIKÓW).

Rozdział 2: Zakupy w STREFIE PŁYT

1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.1. Każde  złożone w Serwisie zamówienie potwierdzane jest listem e-mail przesłanym do Zamawiającego na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

1.2. Zamawiający jest informowany mailowo o etapie realizacji swojego zamówienia.

1.3. Zamówienia złożone drogą telefoniczną nie są potwierdzane mailowo, chyba że, na prośbę Zamawiającego po podaniu odpowiednich danych.

1.4. Zamawiający może zmienić lub anulować zamówienie do momentu wysłania przesyłki.

1.5. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.

1.6. Jeśli z jakichś powodów niemożliwe jest dostarczenie zamówionego produktu w ustalonym terminie, Serwis poinformuje o tym Zamawiającego i zaproponuje nowy termin dostarczenia produktu lub dokona zwrotu zapłaconych lub nadpłaconych pieniędzy - wedle życzenia Zamawiającego oraz pod warunkiem dostępności towaru.

1.7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. W przypadku firm niezbędne jest podanie numeru NIP. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu przez Serwis.

1.8. Informacje o przebiegu realizacji zamówienia można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta pod numer telefonu: 781 776 894  (w godzinach 8-16 w dni robocze) lub mailowo wysyłając zapytanie na adres mailowy audiobook@audiobook.pl

2. STREFA PŁYT - CZAS DOSTAWY

2.1. Czas dostawy zamówienia to: Czas realizacji + czas dostarczenia przesyłki.


2.2. Czas realizacji to czas potrzebny na skompletowanie i przygotowanie przesyłki przez sklep.


2.3. Czas dostarczenia przesyłki to czas potrzebny na doręczenie paczki przez operatora przesyłek (Poczta Polska lub Firma kurierska) i wynosi od 24 godzin do kilku dni roboczych.

2.4. Czas dostarczenia przesyłki deklarowany w umowie między sklepem a Pocztą Polską wynosi jeden lub dwa dni robocze (przesyłka priorytetowa). Czas przesyłki Firmą kurierską wynosi jeden dzień roboczy.

2.5. Czas realizacji, w przypadku wyboru formy płatności PRZEDPŁATA dodatkowo wydłuża się o czas potrzebny na uzyskanie przez sklep informacji o dokonanej wpłacie.

2.6. Zamówienia złożone w Serwisie do godziny 12.00 są wysyłane w tym samym dniu pod warunkiem dostępność Produktu. Natomiast w przypadku zamówień złożonych po godzinie 12.00, wysyłka zamówienia jest realizowana w następny dzień roboczy.

2.7. Jeśli produkty z zamówienia nie są aktualnie dostępne czas realizacji wydłuża się. Każdy towar posiada w swoim opisie aktualny czas realizacji danego towaru: np.: „wysyłamy w 24 godz.” lub „dostępność 3-5 dni”.

2.8. Wszystkie przesyłki wysyłane są przez sklep jako przesyłki priorytetowe lub przesyłki kurierskie na wyraźne życzenie Zamawiającego.

2.8. Przesyłki zagraniczne wysyłane są wyłącznie drogą pocztową - listem zwykłym. Czas dostawy waha się od kilku dni do kilku tygodni.

3. KOSZTY WYSYŁKI

3.1 PRZESYŁKI KRAJOWE

3.1.1 Do ostatecznej kwoty zamawianych produktów doliczane są zryczałtowane koszty dostarczenia przesyłki zależne od wybranej formy płatności oraz wartości zamówienia:

Kurier – 9,95 zł
Pocztex – 10,95 zł
Poczta Polska – przesyłka polecona – 8,95 zł
Kurier – za pobraniem – 12,95 zł
Pocztex – za pobraniem – 13,95 zł
Poczta Polska – za pobraniem – 13,95 zł

3.2 PRZESYŁKI ZAGRANICZNE

3.2.1 Do ostatecznej kwoty zamawianych produktów doliczane są zryczałtowane koszty dostarczenia przesyłki zależne od rejonu dostarczenia przesyłki:

Unia Europejska – 35,01 zł

Ukraina - 28,46 zł

Rosja, Szwajcaria, Norwegia – 35,00 zł

Stany Zjednoczone, Kanada – 50,00 zł

Australia, Nowa Zelandia - 60,00 zł

3.2.2 Przesyłki zagraniczne wysyłane są wyłącznie drogą pocztową - listem zwykłym. Czas dostawy waha się od kilku dni do kilku tygodni.

4. UMOWA SPRZEDAŻY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

4.1. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Serwis potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Zamawiającego.

4.2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 „O prawach konsumenta" Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia Produktu. Zwrot może zostać dokonany jedynie pod warunkiem, że zakupiony towar nie był używany, kopiowany lub nie został w żaden sposób zniszczony. Po usunięciu przez Zamawiającego oryginalnego opakowania (np. celofanu), traci on prawo do odstąpienia od umowy. Podstawą do uznania zwrotu jest dokument sprzedaży: faktura VAT lub paragon fiskalny.

4.3. Oświadczenie (formularz można pobrać tutaj)o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą elektroniczną na adres audiobook@audiobook.pl lub drogą pocztową na adres: Audiobook.pl. ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno.

4.4. Serwis Audiobook.pl zobowiązuje się do rozliczenia się z Zamawiającym  w przypadku otrzymania oświadczenia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, przelewem na wskazane konto bankowe , w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu towaru na adres Serwisu Audiobook.pl ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno.

4.5. Zamawiającym, którzy odstępują od umowy zawieranej na odległość zostanie zwrócona całość poniesionych kosztów zakupu (koszt zakupionych produktów oraz koszt przesyłki produktów do zamawiającego w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Serwisie Audioobook.pl).

4.6. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający w całości ponosi koszty zwrotu Produktu do Serwisu Audiobook.pl.

4.7. Zwroty należy nadawać na adres: Audiobook.pl, ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno.

4.8. Zwroty odesłane po upływie 14 dni od dnia dostarczenia produktu, nie będą uznawane.

4.9. Serwis Audiobook.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. REKLAMACJE

5.1 W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się uszkodzony lub posiada wadę fabryczną Zamawiający może odesłać zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży: fakturą VAT lub paragonem fiskalnym oraz opisem szkody. W takim przypadku Serwis zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu na wolny od wad, Zamawiający - wedle swego wyboru - może domagać się obniżenia uiszczonej ceny lub odstąpić od umowy. Koszty odesłania wadliwego towaru będą zwracane przez Serwis po przyjęciu reklamacji.

5.2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

5.3. Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres mailowy: audiobook@audiobook.pl, w tytule e-mail wpisując: Reklamacja zamówienie numer … (z podaniem pozycji i dokładnym opisem zgłaszanej reklamacji).

Rozdział 3. Zakupy w STREFIE PLIKÓW

1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.1. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia w serwisie Audiobook.pl Zamawiający otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy.

1.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy Zamawiający potwierdzi zamówienie uruchamiając link podany w wysłanym do niego e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

1.3. Zamawiający jest informowany mailowo o etapie realizacji swojego zamówienia.

1.4. Po zarejestrowaniu płatności przez system PayU za zamówienie, zamówiony Produkt jest dostępny do ściągnięcia dla Zamawiającego na Jego osobistym koncie.

1.5. Nie można składać zamówień telefonicznych na pliki.

1.6. Zamawiający może zmienić lub anulować zamówienie do momentu udostępnienia Zamawiającemu linków do stron umożliwiających ściągnięcie zakupionego Produktu.

1.7. Jeśli z jakichś powodów niemożliwe jest dostarczenie zamówionego Produktu, Serwis poinformuje o tym Zamawiającego i zaproponuje inny Produkt lub dokona zwrotu zapłaconych lub nadpłaconych pieniędzy - wedle życzenia Zamawiającego oraz pod warunkiem dostępności towaru.

1.8. Do każdego zamówienia z zaakceptowaną płatnością PayU zostaje wystawiony dokument fiskalny paragon o czym Zamawiający jest poinformowany mailowo w dniu jego wystawienia.

1.9. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Zamawiającego. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu przez Serwis.

2. DOSTARCZENIE PRODUKTÓW

2.1. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Zamawiającego wiadomość e-mail, zawierająca informacje o możliwości rozpoczęcia pobierania zakupionych Produktów w postaci plików. Zamawiający może rozpocząć pobieranie Produktów logując się na swoje konto w serwisie i korzystając z Panelu użytkownika w Serwisie gdzie znajdują się linki do pobierania zakupionych Produktów.

2.2. Udostępnione linki do pobierania są uaktywniane po otrzymaniu zapłaty i są aktywne przez 21 dni. W tym czasie Zamawiający może pobrać zakupione Produkty. Jeśli w/w czas okazał się niewystarczający Zamawiający może poprosić o wygenerowanie nowych linków do swoich Produktów.

2.3. Serwis Audiobook.pl zobowiązuje się dostarczyć zakupiony Produkt nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty całości należności (lub do pierwszego dnia roboczego, jeśli zakup został dokonany po godz. 15 w piątek, w weekend lub święto).

2.4. Zamawiającemu przysługuje pobranie awaryjne zakupionych Produktów, jednak z częstotliwością nie większą niż 1 raz rocznie oraz pod warunkiem, że zakupione Produkty są nadal dostępne w sprzedaży.

2.5. Serwis Audiobook.pl zobowiązuje się dostarczyć zakupiony Produkt bez wad. Jeżeli Zamawiający w zakupionym produkcie rozpozna wady przysługuje mu prawo do reklamacji otrzymanego Produktu.

3. UMOWA SPRZEDAŻY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

3.1. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Zamawiającego.

3.2. Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (nagrania dźwiękowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu lub treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy) Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta”.

4. REKLAMACJE

4.1. W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się uszkodzony lub posiada wadę fabryczną w szczególności, gdy nie uruchamia się lub pobrany plik z Produktem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Zamawiający może wystąpić do Operatora z reklamacją.

4.2. Jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie, a Zamawiający otrzyma wyłącznie informację od Serwisu z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.

4.3. Reklamacje zgłaszane przez Zamawiających będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia. Serwis powiadomi Zamawiającego o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą listu e-mail przesłanego na adres wskazany przez Zamawiającego w trakcie rejestracji.

4.4. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Serwis, będzie dokonywany w sposób ustalony z Zamawiającym, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Zamawiającego o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

4.5. Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres mailowy: audiobook@audiobook.pl, w tytule  e-mail wpisując: Reklamacja zamówienie numer… (z podaniem pozycji i dokładnym opisem zgłaszanej reklamacji).

5. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

5.1. Wszelkie Produkty oferowane przez Serwis, tak udostępniane nieodpłatnie jak i będące przedmiotem sprzedaży, objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.2. Produkty będące w ofercie Serwisu Audiobook.pl wymagają oprogramowania odtwarzającego format pliku dźwiękowego MP3 lub Audio, zależnie od formatu zamówionego Produktu.

5.3. Część Produktów jest trwale oznakowana jako własność Zamawiającego, który dokonał zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela Produktu nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Zamawiający nabywający produkt lub produkty w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego produktu tego oznaczenia.

5.4. Zamawiający ma prawo korzystać z Produktu na własny użytek wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.5. Zamawiający nie jest uprawniony do:

5.6. Zamawiający zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Operator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Zamawiającego), z tytułu łamania praw do danej kopii produktu.

5.7. Zawartość Serwisu (np. teksty, grafiki, próbki mp3) dostępne na stronach Serwisu stanowią własność Operatora Serwisu i jego dostawców i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Korzystając z Serwisu, użytkownik Serwisu zobowiązuje się do nie wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do nie korzystania bez zgody uprawnionych stron z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.

Rozdział 4: Polityka Prywatności


1. Administratorem danych osobowych jest Audiobook.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Okulickiego 7/9.

2. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie Audiobook.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące jego wizyty, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

3. Aby móc założyć konto w Serwisie Audiobook.pl niezbędne jest podanie danych takich jak: imię, nazwisko, e-mail, hasło. Użytkownik może podać dane teleadresowe, jednakże nie jest to konieczne. W każdej chwili, zgodnie z Regulaminem Serwisu, Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia konta i danych osobowych z nim powiązanych.

4. Aby móc otrzymywać newsletter Audiobook.pl niezbędne jest podanie adresu e-mail, a następnie potwierdzenie dokonania subskrypcji, poprzez kliknięcie w link aktywujący przesłany na podany adres e-mail. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z zapisu do newslettera poprzez wysłanie maila pt. "Newsletter - Rezygnacja" na adres audiobook@audiobook.pl lub klikając na link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce newslettera.

5. Serwis Audiobook.pl nie gromadzi i nie zapisuje danych dotyczących kart płatniczych i numerów kont bankowych, których Użytkownik używa podczas dokonywania zakupu. Dane związane z realizacją płatności przetwarzane są bezpośrednio w systemie transakcyjnym PayU.

6. Serwis Audiobook.pl może wykorzystywać ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z ciasteczek poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce, jednak może to utrudnić lub uniemożliwić skorzystania ze strony.Rozdział 5: Zakupy w strefie BIBLIOTEKI

1. Strefa Bibliotek dostępna jest tylko i wyłącznie dla Pracowników bibliotek, zajmujących się uzupełnianiem zbiorów audiobooków.

2. Zasady obowiązujące w tej strefie są zawarte w odrębnym załączniku (zał Nr 1 do Regulaminu) dostępnym na strefie BIBLIOTEKI.

Audiobook.pl Kategorie Twoje konto Znajdziesz nas na
Pomoc
O nas
Regulamin
Kontakt
Wersja mobilna
Dla dzieci
Fantastyka
Kryminał
Dla młodzieży
Darmowe
Rozwój osobisty
Lektury
Alfabetycznie
Więcej kategorii
Logowanie
Rejestracja
Szukaj nas na Facebooku
Płatności zapewnia
Payu płatności Master Card Visa
Wykorzystujemy technologię cookies do celów statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.